Algemene Voorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij MCDesigns. Door een bestelling bij MCDesigns te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Alle aanbiedingen van MCDesigns zijn vrijblijvend. MCDesigns heeft het recht om prijzen te wijzigen. 

De vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief btw en exclusief de verzendkosten. Bestellingen dienen vooraf betaald te worden, zoals is aangegeven in de webwinkel en in de bevestigingsmail.

Twee tot zes werkdagen na ontvangst van de betaling ontvangt u uw bestelling op het opgegeven verzendadres. Tot het moment van verzending heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. 

Controleer de geleverde producten direct na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst aan MCDesigns te melden. Als is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet heeft MCDesigns de keuze het product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus de betaalde verzendkosten terug te betalen.
Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewicht of kleuren, dan wel andere afwijkingen, die verder niet van wezenlijk belang zijn voor de toepasbaarheid van het product leiden er niet toe dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Als u een product om welke reden dan ook niet wilt behouden, heeft u het recht het product binnen veertien werkdagen na aflevering, aan MCDesigns te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als het product geheel onbeschadigd is. Het aankoopbedrag wordt uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de retourzending door MCDesigns terugbetaald. De kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening.

Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
MCDesigns
Boerhaavelaan 68
9728LT Groningen
Tel. +31 634741085
KvK-nummer 83328793       
Btw-nummer NL003805441B58